9. og 10.klasse i dansk og matematik

Du kan kombinere undervisning på 9.og 10. klasses niveau i dansk, engelsk og værkstedsarbejde/undervisning på et af skolens værksteder.
Der vil blive afholdt eksamen i juni og december måned.
Dette er en god mulighed for at kombinere værkstedsarbejde med undervisning i de fag, der fremadrettet kræves minimum karakteren 02 i for at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse.
10. klasse-undervisningen/eksamen giver adgang til videre undervisning på HF niveau.