Ny design lærer søges.

08-05-2018

 

Fredericia Produktionsskole søger kreativ faglærer med lyst til produktionsskolepædagogik.

Fredericia Produktionsskole tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion for unge mellem 16 og 25 år. Igennem forløbet styrkes deltagernes faglige, personlige og sociale kompetencer frem mod erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse eller varig beskæftigelse.

Beskrivelse af stillingen

Du ansættes på værkstedet, der i dag har design og tekstil som omdrejningspunkt. Her får du ansvaret for omkring 10 unge mennesker, som i øjeblikket syer tornystre til visit Lillebælt / Fredericia, reparere hjælpemidler for hjælpemiddelcentralen og betjener private kunder med forskellige opgaver inden for primært syning. Fælles for opgaverne er, at de understøtter deltagernes udvikling i forpligtende arbejdsfællesskaber, som skal føre dem videre i uddannelse eller beskæftigelse. Du planlægger og gennemfører daglig drift og vejledning af de unge i forbindelse med produktionen, ligesom du er ansvarlig for køb og salg inden for værkstedets budget. Du udfærdiger individuelle forløbsplaner, som løbende evalueres og justeres i dialog med deltageren. Dine kreative ideer og kompetencer må gerne række ud over det beskrevne, da du vil få stor indflydelse på værkstedets udvikling og drift. Værkstedets profil vil således være meget afhængig af din profil, interesser og kompetencer.

Din profil

Vi forventer, at du har interesse i udvikling af unge i alderen 16 – 25 år. Vi forestiller os, at du har relevant uddannelse og gerne pædagogisk erfaring fra produktionsskoler eller lignende. Du er engageret, fleksibel, initiativrig, udadvendt og i stand til at tage selvstændigt ansvar. Du er socialt indstillet og deltager derfor naturligt i skolens kulturelle og sociale aktiviteter. Skriftlig elektronisk dokumentation er et naturligt vilkår for dig.

Tilbud til dig

Vi tilbyder en arbejdsplads med fokus på trivsel og glæde. Vores rødder er solidt placeret i produktionsskolernes værdier. Hos os vil du opleve glæden ved et godt samarbejde og kollegaskab, samt glæden ved at kunne gøre en forskel for unge mennesker på tærsklen til uddannelse og arbejdsliv. Du vil få selvstændigt ansvar og stor medindflydelse på dit arbejde.

Stillingen er 37 timer om ugen.

Ansøgning sendes til martin.petersen@fapro.dk.

Ansøgningsfrist mandag den 28. maj 2018 kl. 0800.

Samtaler forventes afholdt løbende frem til fredag den 15. juni 2018.

Ansættelse 1. august 2018.

Rundvisning på skolen for interesserede mandag den 17. maj 2018 kl. 1500.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til forstander Martin Petersen, tlf. 7922 2201.

Løn og ansættelsesvilkår iht. Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation / overenskomstansattes Centralorganisation samt organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler.