Hvad er en produktionsskole?

Det er en skole, hvor der undervises både praktisk og teoretisk, og hvor undervisningen starter ved det praktiske arbejde.

Hvilke tilbud er der på produktionsskolen?
Du vælger dig ind på en af skolens 6 faglinier. Herudover kan du deltage i dansk, engelsk og matematik undervisning. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt specialundervisning i dansk og matematik. Er du interesseret, kan du i op til 1/3 af tiden på skolen vælge at deltage i undervisningen på en anden ungdomsuddannelse.
Du har mulighed for at komme i praktik på en offentlig eller privat arbejdsplads.

Sker der andet på produktionsskolen?
Du deltager i idræt, elevmøde, en- eller flerdagsture, skolearrangementer og besøg på virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner og meget mere.

Hvor stor er skolen?
Der er plads til 60 elever og der er cirka 10 unge på hver faglinie.

Hvad skal der til, for at du kan blive elev på skolen?
Er du ikke kommet i gang eller er du droppet ud af en ungdomsuddannelse? Har du brug for afklaring, inden du fortsætter i uddannelse? Så kan produktionsskolen være en mulighed. Her kan du sammensætte din egen plan og supplere dine boglige og praktiske kundskaber.

Hvem kan optages?
I henhold til Lov om Produktionsskoler tilbyder Fredericia Produktionsskole undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet er til dig, hvis du er under 25 år, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart har forudsætning for at påbegynde en sådan uddannelse, eller hvis du har afbrudt en ungdomsuddannelse. Forud for optagelse skal der foreligge en målgruppevurdering udarbejdet af din lokale UU-vejleder.

Hvad hvis du er på dagpenge eller på kontanthjælp?
Så skal du henvende dig på Arbejdsformidlingen eller til din kommune og bede om at få et ophold på produktionsskolen, som en del af din aktivering?

Hvornår og hvor længe?
Skolen har ikke bestemte optagelsestidspunkter. Du kan starte når du har brug for det, såfremt der er en ledig plads.
Du kan søge ind her på skolen uanset hvor i landet du bor.
Du kan som hovedregel ikke være her længere end et år.

Hvad med økonomien?
Det er gratis at gå på produktionsskolen, og du vil modtage skoleydelse
Se her Skoleydelse takster

Hvad kan et ophold på en produktionsskole bruges til?
Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud. Du kan opnå delkompetencer, herunder meritgivende, gennem skolens samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Målet er, at du bliver afklaret i forhold til dine fremtidige uddannelses- eller jobønsker. Når du bliver afklaret, kan du under vejledning på skolen, arbejde konkret på at nå dit mål.
Langt de fleste unge der går på skolen fortsætter i en ungdomsuddannelse.